Še eno WordPress spletišče

Prijava in cenitve škod

Postopek cenitve

Celotni postopek od cenitve poškodb do prevzema popravljenega vozila lahko opravite pri nas:

  • priprava dokumentacije za prijavo škode
  • cenitev
  • popravilo vozila
  • posredovanje pri plačilu popravila s strani zavarovalnice

Pooblaščeni smo za cenitve poškodb na vozilih za Zavarovalnico Triglav d.d., Zavarovalnico Maribor d.d., Zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. in Zavarovalnico Tilia d.d.,  prav tako pa uredimo tudi cenitve škod na vozilih za vse ostale zavarovalnice.